top of page

Juraj Mesik - Informace k užívání vitamínu D

Trochu dlhšie na víkend: dôležitá štúdia o vitamíne D! Viac ako rok je z publikovaných vedeckých prác známe, že vitamín D hrá úplne zásadnú rolu pri prevencii aj liečbe covidu. Hovoriť o tom korupčno-plagiátorskej vláde a jej "expertom" je žiaľ ako hádzať hrach o stenu - ich ľahostajnosť k ľudským životom prekonáva len ich oddanosť záujmom Pfizera, Gileadu a spol. V odbornom časopise Nutrients vyšla práca nemeckých autorov s názvom, ktorý hovorí za seba:

"Riziko úmrtia na COVID-19 prevrátene koreluje s hladinou (statusom) D3, a úmrtnosť blízka nule by mohla byť teoreticky dosiahnutá pri hladine 50 ng/ml: Výsledky systematického review a metaanalýzy".

Plne to korešponduje aj s rádovo 10 x nižším počtom obetí covidu v Nórsku, Fínsku a Japonsku - vďaka fortifikácii potravín vitamínom D a diéte (viď graf) - aj s nameranými hladinami vitamínu D v krvi u tých, čo na covid ochoreli a skončili na ARO. Nedávno som tu citoval skúseného lekára z jedného ARO na Slovensku - priemerná hladina D u ich pacientov je 8 ng/ml - hlboko pod dolnou hranicu normy 25 až 30 ng/ml. Presne to isté platí o pacientoch, ktorých s ťažkým covidom v zime a na jar liečila Dr. Janeková - všetci boli vitamín D hlboko deficientní.


Prakticky veľmi zásadná je otázka primeraného dávkovania D: " ... na dosiahnutie optimálnej hladiny vitamínu D v krvi na úrovni 40 - 60 ng/ml je potrebná denná dávka suplementácie vitamínom D3 na úrovni 4000 až 10 000 IU (100 až 250 ug). Takáto dávka sa ukázala ako úplne bezpečná keď sa kombinuje s približne 200 ug/ml vitamínu K2. Toto poznanie však stále nie je v lekárskej komunite rozšírené a nanešťastie v nej stále cirkulujú obsolentné varovania o riziku predávkovania vitamínom D." Potiaľ citát. Celé generácie lekárov sú naučení, že správna denná dávka D3 je 400 až 800 IU - čo stačí na prevenciu krivice, ale nie na podporu silnej imunity. A už vôbec nie od septembra do marca. Žiaľ, zmena naučeného na škole je ťažká a pomalá - "starého psa nové kúsky nenaučíš" - a mnohí lekári a lekárnici vás budú ešte aj dnes strašiť hrozbou predávkovania vitamínom D. Osobne som v zime a na jar 2021 bral cca 6000 IU denne. Pozor: problematické sú preparáty, ktoré kombinujú D a kalcium - tie neberte.

Pokiaľ ste príjem vitamínu D hrubo zanedbali a nebrali ste ho vôbec (stále počujem o takých prípadoch!) alebo v nejakých mini-dávkach, je možné začať nápravu megadávkou D vo výške 50 000 až 100 000 IU (podľa hmotnosti - u obéznych treba viac) a naviazať na ňu dennými dávkami niekoľko tisíc IU (opäť podľa hmotnosti). Len pamätajte, že potrvá zhruba týždeň, kým sa efekt tej megadávky premení na vzostup sérového D - toľko trvá kým sa D3 v pečeni premení na calcifediol, čo je forma vitamínu D, ktorá je biologicky účinná resp. ktorá sa potom už v obličkách rýchlo metabolizuje na konečný metabolit calcitriol. Práve calcifediol laboratóriá merajú keď merajú hladinu vitamínu D v krvi.

Calcifediol aj calcitriol existujú aj ako hotové liečivá - ale ani jeden u nás nekúpite. O ich urgentný dovoz na Slovensko sme s dr. Pijákom v auguste žiadali Hegera - ale ten by okrem Pfizera, remdesiviru doviezol tak nanajvýš vodku... Calcifediol aj calcitriol sú príliš lacné - kazili by kšeft..

"Thus, daily vitamin D3 supplementation in the range of 4000 to 10,000 units (100 to 250 µg) needed to generate an optimal vitamin D3 blood level in the range of 40–60 ng/mL has been shown to be completely safe when combined with approximately 200 µg/mL vitamin K2 [80,81,82]. However, this knowledge is still not widespread in the medical community, and obsolete warnings about the risks of vitamin D3 overdoses unfortunately are still commonly circulating. "COVID-19 Mortality Risk Correlates Inversely with Vitamin D3 Status, and a Mortality Rate Close to Zero Could Theoretically Be Achieved at 50 ng/mL 25(OH)D3: Results of a Systematic Review and Meta-Analysis - Link na prácu tu: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/10/3596/htm


112 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page